040 - Fashion Azul

044 - Fashion Azul Naval

071 - Fashion Arena

970 - Reflex Dorado